V svetu naglice in negotovosti, ki nas obdaja, je glasba skrito pribežališče, v katerem lahko odkrivamo vse, kar globoko v sebi želimo čutiti in izkusiti. V glasbi najdemo svoj mir, v njej razživimo svoje veselje in radost, z njo izpojemo skrite želje in čustva. Lahko jo imamo samo zase, z njo pa se lahko dotaknemo tudi tujih src in si odpremo pot do njih.

Učenje instrumenta je dolgotrajen proces, pri katerem se rezultati dela kažejo počasi. Zahteva mnogo vztrajnosti, delavnosti in samodiscipline. Naša glasbena šola posveča posebno skrb skupnemu muziciranju. Učenci ob skupnem muziciranju pridobivajo sposobnosti prilagajanja, usklajevanja s skupino ter razvijajo smisel za kolektivno delo, socializacijo in čut odgovornosti.

Melodija, Zasebna glasbena šola Muta, je tretja zasebna glasbena šola v Sloveniji, ki je pridobila soglasje za izvajanje javnoveljavnega programa osnovnega glasbenega izobraževanja s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Poleg javnoveljavnega programa v naši šoli izvajamo tudi ljubiteljski program, ki je prilagojen posameznikovim željam, vpišejo pa se lahko tako otroci, kot tudi odrasli.

 

»Če hočeš tolažiti žalostne ali žugati veselim,

vlivati pogum obupanim, mehčati tiste, ki sovražijo,

/…./ kaj lahko najdeš učinkovitejšega od glasbe?«

 

(Martin Luter, 1538)

JAVNOVELJAVNI PROGRAM

 

Poleg GLAVNEGA INSTRUMENTA so v tem programu obvezni tudi predmeti NAUK O GLASBI, KOMORNA IGRA in ORKESTER ali PEVSKI ZBOR. Program sledi predpisanemu klasičnemu učnemu načrtu Ministrstva za šolstvo in šport. Učenec ob koncu šolskega leta opravlja javno veljavni izpit. Nadarjeni glasbeniki lahko po končanem javnoveljavnem programu in opravljenem sprejemnem izpitu nadaljujejo svoje izobraževanje na srednji stopnji – umetniški gimnaziji ali konservatoriju za glasbo.

———

Ob vpisu v javnoveljavni program lahko izbirate med naslednjimi predmeti:

 • Predšolska glasbena vzgoja
 • Glasbena pripravnica
 • Klavir
 • Godala: Violina, viola
 • Pihala: Kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon
 • Trobila: Trobenta, rog, pozavna, bariton, tuba
 • Tolkala

LJUBITELJSKI PROGRAM

Izvajanje ljubiteljskega programa je lahko skupinsko ali individualno (po želji) in je namenjeno otrokom in odraslim.

Program ne sledi predpisanemu klasičnemu učnemu načrtu, temveč je prilagojen željam vsakega posameznika. Pouk poteka enkrat tedensko 30 minut.

———

Ob vpisu v ljubiteljski program lahko izbirate med naslednjimi predmeti:

 • Godala: Violina, viola
 • Pihala: Kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon
 • Trobila: Trobenta, rog, pozavna, bariton, tuba
 • Tolkala
 • Petje zabavne glasbe